Zasady korzystania z serwisu

Właścicielem i administratorem niniejszej strony internetowej, znajdującej się pod adresem www.remnet.pl, zwanej w dalszej części Serwisem, jest firma Remnet  Katarzyna Ciepłucha z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Komuny Paryskiej 78 (Administrator) NIP: 924-173-75-11, Regon: 080011197.

Poniższy dokument definiuje warunki korzystania z  Serwisu przez osoby go odwiedzające, zwane w dalszej części Użytkownikami.

Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników dozwolone jest jedynie w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

Zawartość

Treści zamieszczone na stronach Serwisu maja charakter wyłącznie informacyjny i reklamowy, nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane w serwisie były dokładne i rzetelne, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych w Serwisie.

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Serwisie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów Serwisu, w tym m.in. przedstawionej w Serwisie oferty produktów i usług oraz ich specyfikacji i cen.

Zbieranie informacji

Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie zbierane są informacje o Użytkowniku, które są wykorzystywane do tworzenia statystyk odwiedzalności Serwisu oraz w celu polepszenia naszej oferty.

Informacje osobowe pobierane są od Użytkowników wyłącznie w wyniku jawnej zgody i działania Użytkowników Serwisu poprzez wysłanie formularza kontaktoweg. Dane te nie są udostępniane firmom lub osobom trzecim i są wykorzystywane wyłącznie w celach kontaktowych.

Prawa autorskie

Cała zawartość Serwisu chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Żadna część Serwisu nie może być zwielokrotniania, utrwalana ani rozpowszechniana jakąkolwiek techniką bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora. Dozwolony użytek Serwisu obejmuje wyłącznie użytkowanie on-line, oraz prawo do sporządzenia 1 (jednego) egzemplarza wydruku poszczególnych stron Serwisu, w zakresie użytku osobistego.

Odpowiedzialność

Administrator wyklucza odpowiedzialność za treści, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron internetowych, do których odsyłacze zamieszczone są w Serwisie.
Ponadto Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek dostępu do i/lub korzystania z Serwisu w tym za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek wykorzystania jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie lub uzyskanych za jej pośrednictwem. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt Użytkowników Serwisu lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem ze strony jakichkolwiek plików.